Netværk

Økonomisk forståelse er vejen til indflydelse

For at komme i mål med dit PA-arbejde er det i stigende grad nødvendigt at ha’ en dyb forståelse af de økonomiske rammer. Dokumentationen skal passe til ministeriernes økonomiske dogmer og principper – også selvom mange er kritiske over for deres regnemetoder.

I den succesrige interessevaretagelse er omdrejningspunktet derfor ofte den gode økonomiske analyse. Man skal kende det økonomiske set-up i ministerierne, mestre den skarpe analyse og kende hele den samfundsøkonomiske ramme for at kunne lave den bedste analyse og dokumentation.

Økonomisk Politisk Netværk sætter fokus på denne disciplin på vores Public Affairs kurser, hvor det også er muligt løbende at sparre med hinanden og med os.

Del dette