Super dag i Økonomisk Politisk Netværk, hvor vi havde fokus på Rusland. Det var både spændende og skræmmende. 2 x Lars berettede om et Rusland, der er gået i stå rent økonomisk, men som samtidig føler sig som en stormagt og italesætter sin power internt.

Lars Christensen fortalte om, at Rusland nu ikke har haft vækst i snart 10 år. Det skyldes dels faldet i oliepriserne men også i høj grad fordi Putin tilbage i 2008 stoppede de ellers gode reformer, der var gang i. Fx er beskyttelsen af ejendomsretten i dag ringere, end den var tilbage i 2000. Det hæmmer tiltækningen af udenlandske investeringer og er heller ikke godt for russernes investeringslyst. Den politiske og økonomiske usikkerhed er ganske enkelt blevet for stor.

Generalsekretær i Atlantsammenslutningen, Lars Bangert Struwe, fortalte om, hvorSdan Kina og Rusland rent sikkerhedspolitisk udfordrer USA og skaber en permanent international krise. Der er blevet plads til mellemmagter med problematiske dagsordener: Tyrkiet, Iran og Nordkorea. Det giver samlet set en krise, der skifter fokus og hopper fra konflikt til konflikt. Og som er vanskelig at styre.

Krisen vil fortsætte i årevis og påvirke både vores sikkerhedspolitik og erhvervspolitik.