Glen Weyl er forsker ved Microsoft og Princeton University og har i år – sammen med Eric A. Posner – udgivet bogen Radical Markets: Uprooting Capitalism and Democracy for a Just Society. Glen vil fortælle om tankerne bag bogen, der er beskrevet som værende både kreativ og vildt provokerende med nye tilgange til ejendomsret, afstemninger, immigration osv. Arrangementet blev afholdt i samarbejde med Økonomisk Institut på Københavns Universitet.
Glen tog os med til ”Marketopia”, hvor han havde samlet det bedste fra Adam Smtih, Karl Marx og Henry George i et samfundssystem. Men hvordan kan man forene liberalismen, socialismen og georgismen? I Radical Market, der er en omfangsrig bog på knap 400 sider, vendes den konventionelle tankegang om markedet på hovedet, og markedet struktureres på en ny måde til gavn for alle: mere lighed, mere rigdom og mere samarbejde. Kort fortalt er bogen en guide til forbedring af samfundet qua udvidet brug af markedsmekanismer.
Glen fortalte om, hvordan den private ejendomsret i sagens natur er monopolistisk og, hvordan alle ville blive bedre stillet, hvis man ændrede den private ejendomsret til en offentlig auktion, hvor alle kan byde ind på alt.
I ”Marketopia” er retten til at bruge ejendomme altid til salg. Herved sikres, at ejendomme altid kontrolleres af de personer, der værdsætter dem mest, og formodentlig udnytter dem bedst. Ejeren skal dog betale en skat baseret på den pris, han selv sætter på ejendommen.
Den enkelte borger bestemmer dermed selv sin egen skattebetaling. Jo højere værdi, jo højere skat og omvendt jo lavere værdi, jo lavere skat. Men man skal være villig til at sælge sin ejendom til den pris, man sætter. Borgerens frygt for at få opkøbt sin ejendom tvinger ham/hende til at sætte en så høj pris, at systemet vil resultere i betydelige skatteindtægter og store omfordelinger af formuerne.
Derudover fortalte Glen, hvordan de også i bogen gør op med det traditionelle afstemnings-/valgsystem i de kendte demokratier og i stedet indfører, hvad de kalder ”quadratic voting”.  Med det kendte valgsystem i dag ved man om den enkelte foretrækker A eller B, men man ved ikke noget om selve præferencen, hvor meget mere vil man hellere ha’ A end B. Glen argumenterede derfor for, at der er brug for en metode til at afgøre, om  mindretallets intense præferencer for en given ting rent faktisk opvejer flertallets svage præferencer for samme. Ideen er derfor at forstærke valgsystemet ved at åbne op for muligheden med at afsløre præferenceintensiteten. Går man fx meget ind for et bestemt forhold, kan man bruge alle sine stemmer på præcis den afstemning men må så afstå fra at stemme i alle andre spørgsmål.
God debat og mange spændende nye tanker til videre overvejelse.