Venezuela har mere olie end Saudi-Arabien. Trods olien er Venezuelas økonomi i dag i ruiner, millioner af indbyggere flygter fra sult, inflationen er ekstrem og gør at både opsparing og løn er væk på et splitsekund. Generalsekretær i Atlantsammenslutningen, Lars Bangert Struwe, lagde ud med tanker omkring, hvordan den nye verdensorden kommer til at se ud. Kina og Rusland har fastholdt de tætte bånd til Venezuela. Han påpegede, at netop opbakningen til Modura fra Rusland og Kina kunne ses som et udtryk for det sidste skvulp fra den kolde krig men han påpegede også, at blandt andet Tyrkiets opbakning kan være tegn på en helt ny verdensorden. Rusland og Kinas økonomiske betydning i Venezuela (Kina er største kreditor) kan få store konsekvenser fremover, og Lars Bangert Struwe udtrykte endog meget stor bekymret på Venezuelas vegne. Situationen er både en politisk og økonomisk tragedie.

Ekspert i Latinamerika Niels Westy gik i dybden med økonomien. Westy slog fast, at han opfatter Latinamerika som en del af den vestlige verden og han mindede om, at Venezuela var det rigeste land i Sydamerika i mange mange år. Rystende at BNP i dag er det samme som i 1970’erne. Intet land har så hurtigt oplevet et så stort fald i BNP som Venezuela. Det sætter sine spor. To ord, der gik igen i Westys oplæg, var inkompetence og korruption. En cocktail, der kan ødelægge selv den bedste økonomi.

Chavez kom til magten i 1999, og han kom på papiret til at se godt ud. I nogle år efter Chavez’ magtovertagelse voksede BNP og han formåede også at slutte på toppen, så det umiddelbart ud til. Faktum er imidlertid et helt andet. Hvis man ser på det ”syntetiske” BNP (udtryk for det BNP man burde kunne forvente) så faldt BNP dramatisk under Chavez – faktisk var resultatet 1/3 dårligere end det, man ville kunne ha’ forventet under en halvdårlig regering. Under Maduro oplevede Venezuela så det totale sammenbrud. Westy listede forskellige scenarier op for, hvad fremtiden kan bringe:

  • Målet er en nogenlunde fredelig overgang. Maduro og inderkreds på et fly til Havanna og amnesti til resten. Herefter massiv udenlandsk støtte/långivning og et nyvalg.
  • En aftale med landets kreditorer inkl. Kina og Rusland er et must.
  • Frygten er en blodig borgerkrig, og risikoen er desværre reel.
  • De europæiske lande, inkl. Danmarks opbakning til Guiadó, mindsker ikke nødvendigvis mulighederne for en forhandlet løsning – måske tværtimod.

“Men” påpegede Westy:  det hele kan ende med, at Maduro bliver siddende, mens han laver en ”total Cuba”. 

Tak til Atlantsammenslutningen for et godt samarbejde omkring arrangementet og for at huse os.