Forudse og forstå de politiske beslutninger på Christiansborg

For at lede en kommune optimalt er det helt afgørende at kunne forudse og forstå Christiansborg. Beslutningerne her i foråret om sundhedsreform og senere på året om udligning får betydelige konsekvenser for kommunerne fra efteråret og de kommende 3-4 år frem. Og når storpolitiken raser, er det vigtigt at kende Christiansborg. Ud og ind. Du skal kende tankegangen, kunne se flere træk frem, og du skal kende ikke alene KLs men også Finansministeriets krogede gange og særlige dogmer og principper.

 

Nyt kursus giver dig redskaber til at kunne se flere træk frem men også til at forstå processen bag udligningen, bag kommuneaftalen, bag sundhedsreformen, bag benchmarkingen af kommunerne osv. Kurset retter sig til topledere i den kommunale forvaltning.

 

Økonomisk Politisk Netværk har sammen med NB Økonomi lavet et ambitiøst program for DIG, der vil have styr på kommunernes største udfordringer i de kommende år. DIG, der vil have styr på sundhedsreformen og på, hvor det er vigtigt at sætte ind, kunne afkode de politiske meldinger og vide, hvad der er på vej af ændringer og endelig vide, hvad der forventes af den perfekte topembedsmand.

 

Der er ingen tvivl om, at kommunerne i disse år befinder sig i en af de mest turbulente perioder på grund af den manglende udligningsreform, de mange jokere i forbindelse med kompensationer og særlige tilskud. Fejl og mangler i udligningssystemet beløber sig til over 5 mia. kr. i 2019 og 2020, så det er nu, der er noget på spil.

 

På 5 mødedage får du:

 

 • Indsigt i den aktuelle økonomiske/politiske situation.
 • Forståelse af det politiske maskinrum i dansk politik
 • Fingeren på pulsen hvad angår makrostyringen af kommuner – hvad bliver det nye bud på den kommunale udligning.
 • Den nødvendige viden og faglighed om den kommunale økonomi – ikke alene udligning men også budgetlov, beskæftigelsestilskud, bloktilskud, finansiseringstilskud og refusioner mv.
 • Kendskab til incitamentsstrukturernes indvirkning på kommunernes opgaveløsninger.
 • Indsigt i Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenheds fokus og tilgang og forståelse for, hvad analyserne kan føre til af politisk beslutningstagning og prioritering i kommunerne.
 • Dyb forståelse af – og redskaberne til – at afkode den politiske debat samt evnen til at ”læse” politikerne mere end blot én dag ad gangen.
 • Kendskab til Rockwoolfondens seneste forskningsresultater om indvandring og integration – betydning for kommunerne.
 • Indblik i økonomien bag de almene boliger og de fireårige boligaftaler.
 • Indsigt i den nye sundhedsreform og dens konsekvenser.
 • Indblik i KMF – kommunernes medfinansiering af sundhedsudgifterne.
 • Et netværk du vil kunne trække på i dagligdagen fremover.

 

Du kommer også en tur med på Christiansborg, hvor du blandt andet får mulighed for at indgå i dialog med et udvalg af kommunalordførere og sundhedsordførere, og du vil komme til at tale med de journalister, der dagligt tolker de politiske udmeldinger.

 

Hvem møder du?

Du vil møde landets mest centrale embedsmand, når det drejer sig om kommunernes økonomi, departementschef Sophus Garfiel fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, en af de mest erfarne embedsmænd når det gælder sundhedspolitik, regionsdirektør i Region Hovedstaden Svend Særkjær, den kendte ekspert på det sundhedspolitiske område, professor Kjeld Møller Pedersen, Syddansk Universitet, den mangeårige og førende ekspert i kommuneøkonomi, afdelingschef Niels Jørgen Mau Pedersen, direktør og cheføkonom i Kommunernes Landsforening Morten Mandø, chef for Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed Peter Østergaard, forskningschef i Rockwoolfonden og tidligere overvismand, Jan Rose Skaksen, administrerende direktør i BL – Danmarks Almene Boliger, Bent Madsen, borgmester i Middelfart Johannes Lundsfryd Jensen, der har skrevet en del bøger til samfundsdebatten herhjemme, erhvervsjournalist og forfatter samt en af landets førende Kina-kendere Christina Boutrup samt naturligvis manden bag NB Økonomi Arne Ullum og en af de mest rutinerede politiske rådgivere herhjemme Lars L. Nielsen.

 

Hvad får du med?

Et skarpt bud på, hvad der er vigtigt for netop din kommune de næste 3-5 år.

Et nøgternt blik for kommunernes udfordringer og det politiske spil.

Redskaber til at se, hvad der er i den politiske pipe-line.

 

Kursusstart

Torsdag d. 25. april

 

Program og tilmelding

Læs mere https://www.conferencemanager.dk/kommunaltlederkursus

Pris:

Som abonnent hos NB Økonomi eller som medlem af Økonomisk Politisk Netværk Early Bird rabat.

Frem til den 25. marts 2019 (abonnenter og medlemmer): 26.500 kr. ekskl. moms.

Øvrige (samt tilmelding efter d. 25. marts): 31.500 kr. ekskl. moms.

Prisen er inkl. forplejning og overnatning i forbindelse med internatdelen.

Max 20 deltagere – først til mølle-princippet.

 

Lokation:

De første 3 kursusdage afholdes på Tivoli Hotel & Congress Center, Arni Magnussons Gade 2, DK-1577 København V, mens de sidste 2 kursusdage (i form af et internatkursus) afholdes på Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg.