For at lede en kommune optimalt er det helt afgørende at kunne forudse og forstå Christiansborg. De kommende forhandlinger om den længe ventede udligningsreform får betydelige konsekvenser for kommunerne de kommende år. Og når storpolitiken raser, er det vigtigt at kende Christiansborg. Ud og ind. Du skal kende tankegangen, kunne se flere træk frem, og du skal kende ikke alene KLs men også Statsministeriets, Finansministeriets og Social- og Indenrigsministeriets krogede gange og særlige dogmer og principper.

Kurset her giver dig redskaber til at kunne se flere træk frem men også til at forstå processen bag udligningen, bag kommuneaftalerne, bag benchmarkingen af kommunerne osv. Kurset retter sig til topledere i den kommunale forvaltning.

NB-Økonomi og Økonomisk Politisk Netværk har sammen lavet et ambitiøst program for DIG, der vil have styr på kommunernes største udfordringer i de kommende år på det specialiserede socialområde, på arbejdsmarkedsområdet, på integrationsområdet, på boligområdet, på ældreområdet osv men først og fremmest for DIG, der vil have styr på udligningen og kommuneforhandlingerne og på, hvor det er vigtigt at sætte ind, kunne afkode de politiske meldinger og vide, hvad der er på vej af ændringer og endelig vide, hvad der forventes af den perfekte topembedsmand.

Der er ingen tvivl om, at kommunerne i øjeblikket befinder sig i en af de mest turbulente perioder på grund af den manglende udligningsreform, de mange jokere i forbindelse med kompensationer og særlige tilskud. Fejl og mangler i udligningssystemet hober sig op, så det er nu, der er noget på spil.

————————————————————————————————————————————————————————————–

Da jeg læste om kurset, tænkte jeg: ”det ser enormt godt ud, men kan de levere?” Det kunne de. Der var fuld valuta for pengene, og jeg lærte meget undervejs.”

Mikkel Damgaards, velfærdsdirektør Gribskov 

————————————————————————————————————————————————————————————–

På 5 mødedage får du:

 • Indsigt i den aktuelle økonomiske/politiske situation.
 • Forståelse af det politiske maskinrum i dansk politik
 • Fingeren på pulsen hvad angår makrostyringen af kommuner – hvad ligger bag den kommende udligningsreform.
 • Den nødvendige viden og faglighed om den kommunale økonomi – ikke alene udligning men også budgetlov, beskæftigelsestilskud, bloktilskud, finansiseringstilskud og refusioner mv.
 • Kendskab til incitamentsstrukturernes indvirkning på kommunernes opgaveløsninger.
 • Indsigt i Social- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenheds fokus og tilgang og forståelse for, hvad analyserne kan føre til af politisk beslutningstagning og prioritering i kommunerne.
 • Dyb forståelse af – og redskaberne til – at afkode den politiske debat samt evnen til at ”læse” politikerne mere end blot én dag ad gangen.
 • Kendskab til Rockwoolfondens seneste forskningsresultater om integration, udsatte unge og ufaglærte
 • Indgående indsigt i det specialiserede socialområde, der kommer til at spille en afgørende rolle for kommunernes økonomi
 • Indblik i økonomien bag de almene boliger og de fireårige boligaftaler.
 • Indblik i KMF – kommunernes medfinansiering af sundhedsudgifterne.
 • Forståelse for toplederenes rolle som administrative ledere, der samtidig skal varetage den ofte krævende rådgivningsfunktion og deltage i policy-udviklingen
 • Et netværk du vil kunne trække på i dagligdagen fremover.

Du kommer også en tur med på Christiansborg, hvor du blandt andet får mulighed for at indgå i dialog med et udvalg af kommunalordførere.

 ———————————————————————————————————————————————————————————-

”Det var et helt anderledes kursus end sædvanligt – og lige i øjet i forhold til direktionens behov og med meget kompetente kursusledere.” 

Jani Lis Hansen, Vicekommunaldirektør, Langeland

————————————————————————————————————————————————————————————-

Hvem møder du?

Du vil møde landets mest centrale embedsmand, når det drejer sig om kommunernes økonomi, departementschef Sophus Garfiel fra Social- og Indenrigsministeriet, en af de mest erfarne forskere på det sundhedspolitiske område, professor Kjeld Møller Pedersen, Syddansk Universitet, den mangeårige og førende ekspert i kommunernes udligning, afdelingschef Niels Jørgen Mau Pedersen, direktør og cheføkonom i Kommunernes Landsforening Morten Mandøe, chef for Social- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed Peter Østergaard, forskningschef i Rockwoolfonden og tidligere overvismand, Jan Rose Skaksen, forsker i kommunaløkonomi ved AUC, Søren Frank Etzerodt, professor i kommunaløkonomi v. VIVE Kurt Houlberg, administrerende direktør i BL – Danmarks Almene Boliger, Bent Madsen, KLs næstformand, borgmester Martin Damm, tidligere departementschef, kommunaldirektør Jesper Zwisler, vicedirektør iÆldreSagen Michael Teit Nielsen, ledende distriktschef i DR Nyheder, Peder Meisner samt naturligvis manden bag NB Økonomi Arne Ullum og en af de mest rutinerede politiske rådgivere herhjemme Lars L. Nielsen. Derudover vil du møde en række kommunalordførere, der vil være dybt involveret i Udligningsforhandlingerne.

————————————————————————————————————————————————————————————-

 “Super godt mix af oplægsholdere. Engagerede og indsigtsfulde arrangører. Jeg har haft stort udbytte af at kunne udveksle tanker og idéer om aktuelle kommunaløkonomiske dagsordner i et fortroligt rum.”

Kåre Svarre Jakobsen, Ishøj 

————————————————————————————————————————————————————————————-

Hvad får du med?

Et skarpt bud på, hvad der er vigtigt for netop din kommune de næste 3-5 år.

Et nøgternt blik for kommunernes udfordringer og det politiske spil.

Redskaber til at se, hvad der er i den politiske pipe-line.

Pris:

Abonnent hos NB Økonomi eller medlem af Økonomisk Politisk Netværk: 26.500 kr. ekskl. moms ved tilmelding inden d. 2. oktober 2019.

Øvrige: 31.500 kr. ekskl. moms.

Prisen er inkl. forplejning og overnatning i forbindelse med internatdelene.

Da kurset strækker sig over årsskiftet er det muligt af hensyn til periodiseringsforhold at få fakturaen opdelt med 1/4 i 2019 og 3/4 i 2020.

Max 15 deltagere – først til mølle-princippet.

Tilmelding:
https://www.conferencemanager.dk/Kommunalt-toplederkursus/arrangementet

Lokation:

Kurset afholdes delvist på Tivoli Hotel & Congress Center, Arni Magnussons Gade 2, DK-1577 København V, delvist på Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg.