Studieture

Årets studieture går til henholdsvis Paris og Tunesien.

Paris

Emanuelle Macron er i problemer. Vi sætter i Paris fokus på ”Mr. Europe”, den økonomiske politik Macron har ført gennem de første år, og på de store udfordringer det franske velfærdssmfund står overfor. Deltagerne vil på turen møde eksperter fra Rothschild, fra tænketanke og fra OECD, ligesom vi vil mødes med et par af de danske korrespondenter. Endelig vil Niels Lillelund introducere os til det franske køkken.

Tunesien

Vi sætter fokus på ”Det arabiske forårs succeshistorie” med en studietur til Tunesien. Deltagerne vil mødes med fremtrædende økonomiske og politiske beslutningstagere, herunder ministre, embedsfolk, erhvervsfolk og medier. Det arabiske forår startede i 2010 i Tunesien. Tunesien er det land, der må siges at være kommet bedst gennem overgangen fra diktatur til demokrati.

Endvidere vil vi arrangere en tur til Island for at lære af den store omvæltning fra dyb krise til højkonjunktur.