Så er Super Tuesday, hvor en stor del af USAs stater afholder primærvalg, i gang. Vi bliver her meget klogere på, hvem der skal stille op mod Trump. Det bliver naturligvis afgørende for Trumps chancer for genvalg, hvilket dog også vurderes at være meget afhængig af udviklingen i den amerikanske økonomi. Vi begynder så småt at se tegn i jobtal osv, der kunne tyde på en opbremsning i økonomien. Men er den ligefrem på vej mod recession? Og kan den hjælpe demokraterne tilbage til magten? Det ser vi nærmere på torsdag d. 5. marts kl. 8.30-9.45.

Vi har sat Nordeas ekspert på den amerikanske økonomi, Morten Lund, stævne. Så kom og hør mere om USAs økonomi.

Sceancen vil blive indledt med et indlæg af international økonom Lars Christensen, der vil tale om det globale aktiemarkeds reaktion på Corona-virussen og forventningerne til  centralbankerne.