Corona-krisen har efterladt en blødende økonomi ikke bare i Europa men i hele verden. Vækst- og Stabilitetspagten er reelt ophævet. Der er blevet talt om “vores forpligtelse overfor euroen” og  at gøre “whatever it takes” men usikkerheden har hersket.

Især Italien og Spanien fik en hård medfart af covid19, og der har været skuffelser over manglende hjælp fra de øvrige EU-lande. EU-Kommissionen har derfor nu som led i det samlede budgetforslag for 2021-2027 (den flerårige finansielle ramme – FFR), præsenteret et forslag om en genopretningsfond efter corona-krisen. Fonden skal finansieres ved optagelse af fælles EU-lån på de finansielle markeder med sikkerhed i EU-budgettet. Fonden kommer oveni EU-budgettet, og ikke på bekostning af eksisterende EU-programmer. To tredjedele af den nye fond tænkes anvendt til direkte overførsler.

Der forestår nu en lang række politiske drøftelser, og forslaget skal på dagsordenen på mødet i Eurogruppen/ECOFIN den 11.-12. juni og på topmødet mellem EU’s stats- og regeringschefer i Det Europæiske Råd den 19. juni 2020.

Meget er på spil, når der således indenfor den næste måned skal lægges nye rammer for den økonomiske politik i EU efter, at de gamle regelsæt er brudt, og der har været stillet mange spørgsmål om, hvorvidt EU kan holde til de potentielle uenigheder, der kan opstå undervejs.

Vi har været så heldige at have fået ”euroens fader” og nuværende formand for Det Europæiske Finanspolitiske Råd og dermed rådgiver for Kommissionen, professor emeritus Niels Thygesen til at indlede om problemerne generelt og guide os gennem, hvad der er på spil onsdag d. 17. juni kl. 8.30-9.30.Sceancen finder sted i Store sal i Vartovs konferencecenter, Farvergade 27. Der vil naturligvis blive taget de fornødne Corona-hensyn mht afstand, sprit osv. Medlemmer af Økonomisk Politisk Netværk er sikret adgang – ellers efter princippet “Først til mølle”.  

Øvrige interesserede vil kunne følge arrangementet som webinar, da der bliver livestreamet derfra – dette kræver dog også tilmelding.