Få de nyeste analyser og bliv skarp på relevant viden, når kommunerne her i de kommende måneder står midt i budgetprocessen. Hvilke velfærdsydelser virker? Og hvilke virker ikke? Kommer der flere i job og uddannelse af integrationsydelsen? 

Vi varmer op til regeringens Ydelseskommission, der fik til opgave at gentænke kontanthjælpssystemet, som også omfatter integrationsydelsen, og til at finde en afløser for kontanthjælpsloftet uden, at det bliver muligt at modtage offentlige ydelser i ubegrænset omfang. 

Arbejdet er begyndt i januar 2020, og Ydelseskommissionen får et år til at komme med anbefalinger til et nyt kontanthjælpssystem, hvor der tages hensyn til børnefamilier, og hvor der er en klar økonomisk gevinst ved at arbejde.

Hør med når forskningschef og tidl. vismand Jan Rose Skaksen fra Rockwoolfondens forskningsenhed fortæller om Rockwoolfondens analyser på området. Det vil naturligvis være muligt løbende at stille spørgsmål