Hvornår får vi e-kroner? Fokus på digitale centralbankvalutaer – tirsdag d. 23. februar 2021 kl. 8.30-9.30

Vær med når vi – i samarbejde med Center for Corporate Governance, CBS – tirsdag d. 23. februar 2021 sætter chefanalytiker i Danske Bank, Jens Nærvig Pedersen og international økonom Lars Christensen stævne under overskriften “Hvornår får vi e-kroner?”.

Jens Nærvig vil indlede med en kort status over, hvor vi er og, hvad det er for et arbejde, der foregår rundt om i centralbankerne i verden. Dernæst vil Lars Christensen sætte yderligere fokus på implikationerne i forhold til banksystemerne, til pengepolitikken og i forhold til den finansielle stabilitet.

Der vil være mulighed for at stille spørgsmål undervejs.

Baggrund:

Udviklingen inden for de digitale valutaer tog virkelig sin start i 2020. Vi taler ikke om kryptovalutaerne men om centralbankernes digitale valutaer.

Den kinesiske centralbank har allerede udstedt en digital valuta og der tales åbent om den nye digitale silkevej.

Andre taler om, hvorvidt der vil opstå en digital valutakrig med USA. En mængde spørgsmål rejser sig – hvilken betydning vil den digitale valuta på sigt få for pengepolitikken? For bankerne? For den finansielle stabilitet?

Mange spørgsmål er ubesvarede, men én ting er allerede nu sikkert: vi bliver nødt til at forholde os til udviklingen. Den digitale valuta vil komme før eller siden. 

Se også artikel i Berlingske om digitale valutaer

https://www.berlingske.dk/kommentatorer/inden-laenge-faar-vi-digitale-e-kroner