Torsdag d. 20. maj sætter vi fokus på Kina under overskriften 

Kinas renæssance – den kinesiske drøm om at være stormagt igen

Vi går – i et lukket rum – tæt på Kinas økonomi og på, hvordan det kommunistiske parti styrer Kina og dets erhvervsliv og på Kinas drøm om renæssance som stormagt i 2049, når vi har besøg af Managing Director, DI Asia-Base, Glen Mikkelsen, der har boet og arbejdet for Dansk Industri i Kina gennem mange år og generalsekretær i Atlantsammenslutningen Lars Bangert Struwe. 

Baggrund

Det er i år 100 året for skabelsen af Det kommunistiske Parti, hvorfor året i Kina opfattes som et jubelår, der markerer sejren over ekstrem fattigdom. Kinas historie bruges aktivt i den kinesiske fortælling, og man må forstå kinesisk historie for at forstå de planer og drømme, der eksisterer i Kina. 

Kina er både nyt og gammelt. En vildtvoksende tech-industri og fantastisk forskning i robotter og kunstig intelligens sker samtidigt med, at Kina refererer tilbage til 2.500 år gamle filosoffer. Kinas renæssance – den kinesiske drøm om at være stormagt igen er titlen på generalsekretær Lars Bangert Struwes seneste bog. Præsident og generalsekretær Xi Jinping har lanceret den kinesiske drøm, og sat en række mål for Kina i de næste 30 år. Hovedmålet er, at Kina vil være en ledende – om ikke den ledende – magt i 2049. Der skal ske en kinesisk renæssance – og det vil medføre en række kriser og konflikter med Vesten.

Ambitionen om at Kina skal være stormagt i 2049 er fastlagt i det kommunistiske partis langtidsplanlægning. Lars Bangert Struwe skriver i bogen, at Kina afsætter alle fornødne ressourcer. Metoderne er en række delmål, hvor man opnår at være førende via teknologiske satsninger, via en internationalisering og ageren i verden. På sigt betyder det dalende kinesisk interesse for samhandel – hvis man når delmålene – og en kinesisk præget verden med kinesiske normer.