Vi sætter på konferencen retssikkerheden og retssamfundet i højsædet og ind i et større samfundsperspektiv.

Udgangspunktet er en lang række af sager, der har sat fokus på samspillet mellem politikere og embedsmænd. Er det korrekt, at der som ofte hævdet er sket en politisering på bekostning af retssikkerheden? Og er det ellers neutrale embedsværk kommet under et politisk pres, der tilsidesætter faglighed i det lovgivende arbejde?

Derudover vil der på konferencen blive sat spørgsmål ved betydningen af, at Danmark har generalist-domstole i modsætning til fx de tyske forvaltningsdomstole? Og ved hvilken rolle undersøgelseskommissioner spiller og bør spille?

Endelig vil det adresseres, hvorvidt retsøkonomien understøtter retssikkerheden eller snarere modarbejder denne.

Se mere om program, oplægsholdere og tilmelding på https://www.conferencemanager.dk/retssikkerhedapril23

Konferencen afholdes under “Chatham House Rules” for at få en så åbenhjertig diskussion som muligt. 

Advokatsamfundet har forhåndsgodkendt konferencen, der giver 7 efteruddannelsespoint for advokater. 

————————————————————————————————————————————————————————-

Økonomisk Politisk Netværk og Clausholm Slot afholder årligt en konference om retssikkerhed og retssamfundet med fokus på de til enhver tid aktuelle og vigtige principielle emne, der har været rejst i den almene debat.

Målet er at skabe et forum, hvor advokater frit kan drøfte retsstaten og beslægtede juridiske emner med hinanden og med repræsentanter fra forskningsverdenen og erhvervslivet.  

Der vil være stort fokus på fagligheden, og der stiles konstant efter oplægsholdere, der kan bidrage med aktuel viden og perspektiver på retssikkerheden i et større samfundsperspektiv.

Vi sætter på konferencen retssikkerheden og retssamfundet i højsædet og ind i et større samfundsperspektiv.

Udgangspunktet er en lang række af sager, der har sat fokus på samspillet mellem politikere og embedsmænd. Er det korrekt, at der som ofte hævdet er sket en politisering på bekostning af retssikkerheden? Og er det ellers neutrale embedsværk kommet under et politisk pres, der tilsidesætter faglighed i det lovgivende arbejde?

Derudover vil der på konferencen blive sat spørgsmål ved betydningen af, at Danmark har generalist-domstole i modsætning til fx de tyske forvaltningsdomstole? Og ved hvilken rolle undersøgelseskommissioner spiller og bør spille?

Endelig vil det adresseres, hvorvidt retsøkonomien understøtter retssikkerheden eller snarere modarbejder denne.

Se mere om program, oplægsholdere og tilmelding på https://www.conferencemanager.dk/retssikkerhedapril23

https://www.conferencemanager.dk/retssikkerhedapril23

Konferencen afholdes under “Chatham House Rules” for at få en så åbenhjertig diskussion som muligt. 

Advokatsamfundet har forhåndsgodkendt konferencen, der giver 7 efteruddannelsespoint for advokater. 

————————————————————————————————————————————————————————-

Økonomisk Politisk Netværk og Clausholm Slot afholder årligt en konference om retssikkerhed og retssamfundet med fokus på de til enhver tid aktuelle og vigtige principielle emne, der har været rejst i den almene debat.

Målet er at skabe et forum, hvor advokater frit kan drøfte retsstaten og beslægtede juridiske emner med hinanden og med repræsentanter fra forskningsverdenen og erhvervslivet.  

Der vil være stort fokus på fagligheden, og der stiles konstant efter oplægsholdere, der kan bidrage med aktuel viden og perspektiver på retssikkerheden i et større samfundsperspektiv.

Vi sætter på konferencen retssikkerheden og retssamfundet i højsædet og ind i et større samfundsperspektiv.

Udgangspunktet er en lang række af sager, der har sat fokus på samspillet mellem politikere og embedsmænd. Er det korrekt, at der som ofte hævdet er sket en politisering på bekostning af retssikkerheden? Og er det ellers neutrale embedsværk kommet under et politisk pres, der tilsidesætter faglighed i det lovgivende arbejde?

Derudover vil der på konferencen blive sat spørgsmål ved betydningen af, at Danmark har generalist-domstole i modsætning til fx de tyske forvaltningsdomstole? Og ved hvilken rolle undersøgelseskommissioner spiller og bør spille?

Endelig vil det adresseres, hvorvidt retsøkonomien understøtter retssikkerheden eller snarere modarbejder denne.

Konferencen afholdes under “Chatham House Rules” for at få en så åbenhjertig diskussion som muligt. 

Advokatsamfundet har forhåndsgodkendt konferencen, der giver 7 efteruddannelsespoint for advokater. 

————————————————————————————————————————————————————————-

Økonomisk Politisk Netværk og Clausholm Slot afholder årligt en konference om retssikkerhed og retssamfundet med fokus på de til enhver tid aktuelle og vigtige principielle emne, der har været rejst i den almene debat.

Målet er at skabe et forum, hvor advokater frit kan drøfte retsstaten og beslægtede juridiske emner med hinanden og med repræsentanter fra forskningsverdenen og erhvervslivet.  

Der vil være stort fokus på fagligheden, og der stiles konstant efter oplægsholdere, der kan bidrage med aktuel viden og perspektiver på retssikkerheden i et større samfundsperspektiv.

Vi sætter på konferencen retssikkerheden og retssamfundet i højsædet og ind i et større samfundsperspektiv.

Udgangspunktet er en lang række af sager, der har sat fokus på samspillet mellem politikere og embedsmænd. Er det korrekt, at der som ofte hævdet er sket en politisering på bekostning af retssikkerheden? Og er det ellers neutrale embedsværk kommet under et politisk pres, der tilsidesætter faglighed i det lovgivende arbejde?

Derudover vil der på konferencen blive sat spørgsmål ved betydningen af, at Danmark har generalist-domstole i modsætning til fx de tyske forvaltningsdomstole? Og ved hvilken rolle undersøgelseskommissioner spiller og bør spille?

Endelig vil det adresseres, hvorvidt retsøkonomien understøtter retssikkerheden eller snarere modarbejder denne.

Konferencen afholdes under “Chatham House Rules” for at få en så åbenhjertig diskussion som muligt. 

Advokatsamfundet har forhåndsgodkendt konferencen, der giver 7 efteruddannelsespoint for advokater. 

————————————————————————————————————————————————————————————–

Økonomisk Politisk Netværk og Clausholm Slot afholder årligt en konference om retssikkerhed og retssamfundet med fokus på de til enhver tid aktuelle og vigtige principielle emne, der har været rejst i den almene debat.

Målet er at skabe et forum, hvor advokater frit kan drøfte retsstaten og beslægtede juridiske emner med hinanden og med repræsentanter fra forskningsverdenen og erhvervslivet.  

Der vil være stort fokus på fagligheden, og der stiles konstant efter oplægsholdere, der kan bidrage med aktuel viden og perspektiver på retssikkerheden i et større samfundsperspektiv.